Wlz crisis 24 uur per dag

RAP-ZHN is de regionale coördinatiefunctie met betrekking tot de inzage in beddencapaciteit voor Elv en Wlz crisis voor de aangesloten VVT organisaties in de regio Zuid-Holland Noord.

Voor Wlz crisis opname bel 24/7

088 - 33 99 999

 1. 1Voor de Elv volgt u de volgende stappen:
 2. 2Wilt u inzage in de actuele beddencapaciteit (24/7) kijk dan op: https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/
 3. 3Nadat u een beschikbare plaats heeft gevonden, neemt u zelf contact op met de betreffende zorgaanbieder.
 4. 4De zorgaanbieder verifieert of de persoon daadwerkelijk in aanmerking komt voor de beschikbare plaats. Het landelijke afwegingsinstrument is hierbij leidend en de opgegeven uitsluitingscriteria en overige bijzonderheden zoals vermeld door de zorgaanbieder.
 5. 5Bij geschiktheid spreken zij met u de aan te leveren gegevens en moment van opname af. De verwijzing verstuurt u vervolgens via Zorgdomein, Point of het indicatieformulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.
 6. 6Indien niet geschikt dient u een andere plaats op te zoeken en met bijbehorende zorgaanbieder contact op te nemen.
 7. 7Indien er geen plaats beschikbaar is, raadpleeg dan het stroomschema beschikbaarheid ELV of WLZ crisis voor de te nemen vervolgstappen.

Voor wie is deze dienst bedoeld?

Het RAP-ZHN is enkel bedoeld ter ondersteuning van verwijzers. Cliënten die op zoek zijn naar zorg, bellen binnen kantooruren naar een zorgorganisatie. 

Verwijzers zijn:

 • Huisarts
 • Huisartsenpost
 • Spoedeisende hulp
 • Transferverpleegkundige

Waar kunt u voor bellen?

 • Voor crisisopname (Wlz): 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Voor eerstelijnsverblijf (ELV): kijk voor de acutele beddencapaciteit op https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/. Neem zelf contact op met de betreffende zorgaanbieder.

Wilt u ondersteuning bij het bepalen van de aard, urgentie van de zorgbehoefte en de passende zorgsetting voor een tijdelijke opname? Neem dan contact met RAP-ZHN op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur. 

Het regionale aanmeldpunt ondersteunt alleen bij vragen voor acute zorg in de regio Zuid-Holland Noord (let op: Den Haag valt buiten deze regio). Voor geplande zorg of thuiszorg belt u binnen kantooruren naar de zorgorganisatie van voorkeur.

 

Vragen of klachten?

Heeft u een vraag of klacht over het RAP-ZHN dan horen we dit uiteraard graag, zodat wij de situatie in overleg met u kunnen oplossen. U kunt daarvoor contact opnemen met Erika van Barneveld via e.vanbarneveld@topaz.nl of Maaike Lekkerkerk m.lekkerkerk@activite.nl.

Zorgvormen

 • Wlz crisis
 • ELV laag complex
 • ELV hoog complex
 • ELV palliatief

Toelichting zorgvormen

Wlz crisis

Een crisisopname op een crisisbed is bedoeld voor cliënten met een acute zorgbehoefte, waarbij terugkeer naar huis niet meer mogelijk is. Crisisbedden worden vergoed binnen de Wlz. Wlz crisis vereist een opname binnen 24 uur en kan in heel Nederland plaatsvinden.

Neem hiervoor telefonisch contact op met het RAP-ZHN.

 

Eerstelijns verblijf laag complex

Eerstelijns verblijf laag complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven. Kenmerkend is dat de cliënt terugkeert naar de thuissituatie.

De huisarts blijft verantwoordelijk voor de geneeskundige behandeling, aangevuld met verpleging en verzorging.

Eerstelijns verblijf hoog complex

Eerstelijns verblijf hoog complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven.

Doel is het multidisciplinair analyseren en behandelen van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan opheffen c.q. stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is.

Daartoe draagt de huisarts de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over aan de specialist ouderengeneeskunde. Uiteraard ontvangt de cliënt ook de benodigde verpleging en verzorging.

 

Eerstelijns verblijf palliatief

Eerstelijns verblijf palliatief is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten met een levenswachting van maximaal 3 maanden. In die periode ontvangt de cliënt verzorging en verpleging in de directe nabijheid.

De medische verantwoordelijkheid kan bij de huisarts blijven of overgenomen worden door de specialist ouderengeneeskunde. Dit wordt voor opname besproken met de opnemende zorgorganisatie.

In de regio Zuid-Holland Noord kunt u de actuele beschikbaarheid inzien via Pallia-arts, niet via het RAP-ZHN.

Downloads

Stroomschema

Stroomschema spoedaanvraag ELV of WLZ crisis, inclusief toelichting begrippen.

Download Stroomschema

Indicatieformulier

Onze triagist vult telefonisch met u het indicatieformulier in. Samen beoordeelt u de indicatie. Het is ook mogelijk de verwijzing via Zorgdomein of Point te versturen.

Download Indicatieformulier

Toelichting indicatieformulier

Korte toelichting bij het indicatieformulier.

Download Toelichting indicatieformulier

Afwegingsinstrument

Handvat voor professionele afweging ELV (Verenso).

Download Afwegingsinstrument

RAP-ZHN is een samenwerking van de volgende VVT-zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord die een vorm van tijdelijk verblijf aanbieden:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Klik op 'Akkoord' als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Klik op 'Akkoord' als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.